Sofinanciranje

Vavčer za digitalni marketing
»Naložbo Vavčer za digitalni marketing (izdelavo spletne strani, spletne trgovine in rezervacijske platforme) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropsketa sklada za regionalni razvoj«.

V okviru javnega poziva za Vavčer za digitalni marketing smo v podjetju pridobili sofinanciranje in izvajamo postavitev nove spletne strani, spletne trgovine in rezervacijske platforme.

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k uvajanju digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki.

Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji najdete na: www.eu-skladi.si
Vavčer za pripravo digitalne strategije
»Podjetje SELEKTO d.o.o. je v letu 2020 od Slovenskega podjetniškega sklada po javnem pozivu za Vavčer za pripravo digitalne strategije pridobilo nepovratna sredstva v višini 9.600,00 €. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Namen javnega poziva je v spodbuditvi malih in srednje velikih podjetij v Sloveniji k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji je na voljo na: www.eu-skladi.si
E-TRGOVINA
Evropski sklad za regionalni razvoj